Cyngor Cymuned Cerrigydrudion

Cynghorwyr

Menai Hughes 01490 420671 (Cadeirydd)

Ffuon Williams (Is Gadeirydd)

Einion Edwards 01490 420205

John D Jones 01490 420289

Prys Ellis 01490 420674

Trystan Humphreys 01490 420423

Ieuan Jones 01490 460557

Guto G Jones 01490 420453

Cynghorydd Sir Peter Lewis 01490 420353

Clerc y Cyngor Caerwyn Roberts 01490 420486


Aelodaeth

Unllais Cymru, Cynrychiolydd Ieuan Jones

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy


Archwilwyr Cyfrifon

Archwiliwr Mewnol – Gwasanaeth Busnes JDH, Carreg Lwyd, Cefn Bychan Road, Pantymwyn CH7 5EW

Archwiliwr Allanol – UHY Hacker Young, St John’s Chambers, Love Street, Chester CH1 1QN