Cyngor Cymuned Cerrigydrudion

Cynghorwyr

Maria Roberts (Cadeirydd)

Ffuon Williams

Menai Hughes 01490 420671

Einion Edwards 01490 420205

John D Jones 01490 420289

Prys Ellis 01490 420674

Trystan Humphreys 01490 420423

Guto G Jones 01490 420453

Llio Haf Morris

Cynghorydd Sir Gwennol Ellis 01490 420674

Clerc y Cyngor Carol Humphreys 01490 420270


Aelodaeth

Unllais Cymru:


Archwilwyr Cyfrifon

Archwiliwr Mewnol – N. Teleri Jones, Llety Mihangel, Llanfihangel Glyn Myfyr.

Archwiliwr Allanol – Archwilio Cymru, 24 Ffordd Cathedral, Caerdydd.