Cyngor Cymuned Cerrigydrudion

Cynghorwyr

Maria Roberts (Cadeirydd)

Ffuon Williams

Menai Hughes 01490 420671

Einion Edwards 01490 420205

John D Jones 01490 420289

Prys Ellis 01490 420674

Trystan Humphreys 01490 420423

Guto G Jones 01490 420453

Cynghorydd Sir Peter Lewis 01490 420353

Clerc y Cyngor Carol Humphreys 01490 420270


Aelodaeth

Unllais Cymru, Cynrychiolydd Ieuan Jones

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy


Archwilwyr Cyfrifon

Archwiliwr Mewnol – Gwasanaeth Busnes JDH, Carreg Lwyd, Cefn Bychan Road, Pantymwyn CH7 5EW

Archwiliwr Allanol – UHY Hacker Young, St John’s Chambers, Love Street, Chester CH1 1QN